Dündarlı Kasabası-Niğde

 Kategoriler

Ana Sayfa
1834 Nüfus Sayımı
DÜNDARLI'NIN TARİHİ
Resimler
Derneğimiz
Kasabamızı Tanıyın
Ziyaretçi Defteri
Firma Rehberimiz
1530 Niğde Haritası
Ağıt ve Şiirler
Kasabada Kullanılan Kelimeler
Araştırma Yazısı
Resim Gönderme
1965'ten Günümüze Nüfus Bilgileri
Şehitlerimiz

Dündarlıdan Haberler(617)

 

 

Anket Eklenmemiş

 Anket

- Oy Kullanılmış
( Sonuçlar )

 

 

Kaynak: Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Projesi Kapsamında çıkartmış olduğu, ANADOLU'DA AŞİRETLER, CEMAATLER, OYMAKLAR (1453-1650) kitapları serisi, II. cilt 712-717 sayfalarından alınmıştır.

Yazar: Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU

Cemaat Adı Taife Grup Boy S H. M. Yurdu Sancak
Nahiye
Kaynak
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
Dündarlı
Cemaati
Eymür T 25 5 Çat m. Karaman V.
Niğde Kaz.
BOA, TD, nr. 1061
s.344, Sene 928
(1521-22)
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
Dündarlı
Cemaati
Eymür T 4 0 - Karaman V.
Niğde Kaz.
BOA, TD, nr.32,
s.282, sene 906
(1500-01)
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
- Eymür T 55 71 Kervanizi k. Niğde S
Şamardı Nah.
TKA, VCD, nr.135,
vr.81a-b, sene 992
(1584-85)
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
- Eymür T 0 0 Baran m.
ziraat yeri
Niğde S
Şamardı Nah.
TKA, VCD, nr.135,
vr.88a, sene 992
(1584-85)
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
- Eymür T 0 0 İbrahim Paşa
Akdağ, Saluca
yaylak sahilden
gelip yaylarlar
Niğde S
Şamardı Nah.
TKA, VCD, nr. 135,
vr. 89a, sene 992
(1584-85)
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
- Eymür T 0 0 Kara Kaya Boğazı,
Çirmen Gedüğü,
Çam Çayırı Yaylak
Niğde S
Şamardı Nah.
TKA, VCD, nr.135,
vr. 89a, sene 992
(1584-85)
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
- Eymür T 0 0 Selman Efendi m. Niğde S.
Karahisar Nah.
TKA, VCD, nr.135,
vr. 272b, sene 992
(1584-85)
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
Dündarlı
Cemaati
Eymür T 17 2 - Karaman V.
Niğde Kaz.
BOA, TD, nr.1061,
s.343, sene 928
(1521-22)
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
Dündarlı
Cemaati
Eymür T 16 4 .... ? k. Niğde S.
Sazlı Nah.
BOA, TD, nr. 42,
s.34, sene
II. Bayezid Dön.
(1481-1512)
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
Dündarlı
Cemaati
Eymür T 25 5 Pınarbaşı Karaman V.
Niğde Kaz.
BOA, TD, nr. 1061,
s.344, sene 928
(1521-22)
Dündarlı
Cemaati
(Perakende)
Dündarlı
Yörükleri
Dündarlı
Cemaati
Eymür T 24 6 - Karaman V.
Niğde Kaz.
BOA, TD, nr. 1061,
s.344, sene 928
(1521-22)
Dündarlı
Cemaati
Dündarlı
Yörükleri
- Eymür T 16 8 Aspandık
Cemaati
Niğde S.
Karahisar Nah.
TKA, VCD, nr.135,
vr. 267a, sene 992
(1584-85)

 

Kaynak: 
T.C.
BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
Yayın Nu: 32
Defteri-i Hakani Dizisi: III

387 Numaralı
MUHASEBE-İ VİLAYET-İ KARAMAN VE RUM DEFTERİ
(937-1530)
I

Konya, Bey-Şehri, Ak-şehir, Larende, Ak-saray,
Niğde, Kayseriyye ve İç-il Livaları

Sitemizde yayınlanan ''1530 Niğde Haritası'' yukarıda tam adı belirtilmiş olan kaynağın 143. sayfasından alınmıştır.

 

Kaynak: Kayseride Oğuz-Türkmen(Yörük) Boylar

Yazar: Burhanettin AKBAŞ

155. Dündar/Dündarlu: Oğuzların Eymür boyuna mensupturlar. 1500 yılında Dündarlı isimli bir oba sadece 2 hane nüfusa sahipti. Günümüzde ise Yahyalı ilçesinin batısında Niğde'ye bağlı Dündarlı isimli bir yerleşim yeri mevcuttur.

 

Kaynak: Niğde Tarihi Üzerine, Sayfa 57

Yazar: Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ

Dündarlı Cemaatinin Kayseri-Niğde çevresinde varlığıyla ilgili 1500 yılına ait bir kayıttan 2 hane nüfusa sahip küçük bir grup olduğunu görüyoruz. Dündarlı cemaatinin kalabalık grubu Adana'nın kuzeyinde yurt tutmuşlarken, Maraş, Develi ve Konya'da mevcutları bilinmektedir. Niğde'ye yerleşen Dündarlı Cemaati Atçekenler Cemaati oymaklarındandır.

 

Kaynak: OĞUZLAR (Türkmeler) Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları
İlavelerle 3. Baskı

Yazar: Prof. Dr. Faruk SÜMER

s.179: At-Çekenler ve Komşu Oymakları: Marco Polo'nun dediği gibi, Türkmenler Orta-Anadolu'da soylu atlar yetiştiriyorlardı. Bilhassa Konya bölgesindeki Türk oymakları, Karaman-oğulları ve Osmanlılar devrinde de her yerde aranan atlar yetiştirmekte devam etmişlerdir. Bunlar ilk önce vergilerini yetiştirdikleri atlardan verdikleri için At-Çeken denilmiştir.......Aşağıda bu yörelerdeki ve Karaman iline bağlı diğer bazı yerlerdeki en belli başlı oymaklarında adı verilmiştir.
Niğde: Bereketlu, Dündarlu, Bulğarlu

s.259: Bugün Anadolu'da Çarıklı adlı 5 köy olduğu gibi, Çarıklar şeklinde köyler de görülmektedir. Bu köylerin Kaşgarlı'da geçen Çarukluğ boyuyla ilgili olup olmadığı üzerine kesin bir şey söylenemez. Adana bölgesinden Niğde'ye göç ederek Yavuz Selim devrinde orada yaşayan Dündarlu oymağının obaları arasında 9 vergi nüfuslu Carıklı adlı küçük bir teşekkül görüldüğü gibi...(Yavuz Selim devrinde kasabamızın var olduğuna bir kanıttır burası)

 

Kaynak: Niğde Haber Gazetesi 19 Aralık 2003 Cuma Sayfa 6  
Kasabamızın hangi tarihte kurulduğu belirlenememektedir. Ancak kasaba ileri gelenlerine göre 4-5 asır önce yerleşim yeri olduğu ve kuruluşu hakkında da kasaba geneline birden fazla söylentinin bilindiği ifade edilmektedir.

Bir rivayete göre; kasabayı ilk olarak KOLSUZ İBRAHİM adında bir kişinin kurduğu, bu kişinin oldukça dindar biz zat olarak bilindiği, kasabanın adının da önceleri "DİNDARLI" olduğu söylenmektedir. Zamanla değişime uğrayarak "Dündarlı" şeklini aldığı ifade edilmektedir.

İkinci söylentiye göre; 1200 yıllarında göçebe hayatı yaşayan ve YÖRÜK adı verilen grupların geçim kaynağı olan sürülerini otlatmak için şimdiki kasaba oymağında bulunan su başına kondukları ve buradan daha sonra göç ettikleri bilinmektedir.

Bir başka söylentiye göre de; Horasan'dan kaçak olarak gelen eşkıyaların saklanmak üzere buradaki ormanlık dereyi seçtikleri "saklanma" ve "dulda" anlamına gelen DÜNDARLI adını buradan kaynaklandığı belirtilmektedir.

Kasaba yakınlarında yapılan ve elde edilen kazı sonuçlarına göre; Selçuklulara ait eserlerin bulunduğu da belirtilmektedir. Bu nedenle de kasabanın Selçuklular devrinde de yerleşim merkezi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Kasabada daha önce Rumların yaşadığı yapılan kazılar ve çıkan tarihi eşyalardan anlaşılmaktadır. Yapılan kazılarda eski eser ve tarihi paralara rastlanmıştır. Rumlar'a ait olan kaplar, şişeler ve heykeller bulunduğu söylenmektedir. Ancak kasabada Rumlar'a veya başka kültürlere ait şu anda tarihi değeri olabilecek herhangi bir kalıntı bulunmamaktadır. Sadece HANÖNÜ diye tanımlanan bir mevki vardır. Orada bir han olabileceği ve büyük olmasa bile orta halli bir yerleşim merkezi ve yol üstü ağırlama yeri, ya da konaklama yeri olabileceği gözlenmektedir.

Kasabada Rumlar'ın yaşadığını kuvvetlendirici bir başka olay da çevrede bulunan bazı yerel mevkiilerin adlarıdır. Örneğin; Gavurlar Bağı, Gavur Deresi, Katırcı Yolu, Kızılca Köy gibi ...

 

Kaynak: FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt:19, Sayı:2, Sayfa:308
 
16. Yüzyılın  İlk Çeyreğinde Niğde Kazası Köylerinin Yer Tespiti (1500-1522)
Sıra No Karyeler Sayfa No
TD 42
Sayfa No
TD 455
Sayfa No
387 No. Defter
Bugünkü Adı ve Yeri
2 Ağcain 41-42'de 693 164 Ağmezer Mevki
Dündarlı Kas. Yakınlarında

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi o tarihlerde bugünkü Ağmezer diye bildiğimiz mevkide ''Ağcain'' diye bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kaynak: Niğde Sancağı ( İdari ve Demografik Yapı) 1868-1923

Yazar: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZTÜRK

Sayfa:116 Tablo 5 1872 Tarihli KVS Nüfus Bilgileri
Yer Adı Nüfusu Hane Sayısı
Dündarlı Karyesi 261 87
Sayfa 202  (D. Hicri 1312 (1894) ve 1314 (1896) Tarihli Konya Vilayet Salnamelerinde Belirtilen Niğde, Kaza ve Nahiyelere Bağlı Köyler ve Nüfusları)
Dündarlı 385 121


 

Rivayetler (Söylentiler)  
- Kasabamız; 1280'li yıllarda Yahya Gazi (Yahyalı) ile birlikte kurulduğu rivayet edilmektedir.
- Ağmezer, Hüyük, Gavurun Öldüğü Dere, Uyuz Pınarı, Söğütler Deresi, Tulüce, Tıras vb. yerlerde obaların olduğu sanılmaktadır.

- Kasaba üç yanı dağlarla çevirili bir çanak şeklindedir. Buraya ilk yerleşenlerin bu stratejiyi göz önünde bulundurdukları anlaşılmaktadır. Engebeli bir araziye sahiptir. Kasabanın ortasından geçen dere yatağı boyunca yerleşim yerleri düzenlenmiştir.

..:: Kolay Bilgisayar Ltd. Şti. ::..